ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน ICT โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนา จรจวบโชค
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2561,16:42  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แผนภูมิมโนทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายธรรมรงค์ อิ่มเอิบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2561,12:09  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมเดสก์ทอปออเทอร์ (Desktop Author)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,15:17  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิลาวัลย์ ศิริมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,17:29  อ่าน 866 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ CAI เรื่อง การปฏิบัติจังหวะดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายอาคเนย์ ชูอรุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:32  อ่าน 465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางนพมาศ เปฏะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,08:45  อ่าน 665 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ รั้วมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2557,20:03  อ่าน 843 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรดีเด่นทางการศึกษา ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางทิพวรรณ มีรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2557,09:51  อ่าน 744 ครั้ง
รายละเอียด..