ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา พรมสัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,14:13  อ่าน 394 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แผนภูมิมโนทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายธรรมรงค์ อิ่มเอิบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2561,12:09  อ่าน 862 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ CAI เรื่อง การปฏิบัติจังหวะดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายอาคเนย์ ชูอรุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:32  อ่าน 1030 ครั้ง
รายละเอียด..