ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แผนภูมิมโนทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายธรรมรงค์ อิ่มเอิบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2561,12:09  อ่าน 638 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ CAI เรื่อง การปฏิบัติจังหวะดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายอาคเนย์ ชูอรุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:32  อ่าน 817 ครั้ง
รายละเอียด..