คณะผู้บริหาร

นายสมเกียรติ รั้วมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

นางสาวทัศนา จรจวบโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

นายเกียรติศักดิ์ อู่อ่อน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย