คณะผู้บริหาร

นายอภิเชษฐ์ วันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย