ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายอาคเนย์ ชูอรุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : arkanayc@hotmail.com
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:32  อ่าน 347 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สื่อ CAI เรื่อง การปฏิบัติจังหวะดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน
สื่อ CAI เรื่อง การปฏิบัติจังหวะดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อครูผู้จัดทำได้โดยส่ง E-mail ถึง arkanayc@hotmail.com  เพราะเนื่องจากไฟล์ข้อมูลผลงานมีความจุเกิน เป็นข้อจำกัดของเว็บไซต์ของโรงเรียน จึงต้องใช้การส่ง E-mail แทนค่ะ
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:32   อ่าน 347 ครั้ง