ลูกจ้างประจำ

นายสนธยา แก้วผลึก
พนักงานบริการ (บ 2)

นายสมโชค ทองอุดม
พนักงานบริการ (บ 2)

นายชัยนาม ศีลาวรรธน์
พนง.ขับรถ