ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนสุจริต วันที่ 15 สิงหาคม 2565
คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนสุจริต
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,13:49   อ่าน 53 ครั้ง