ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 28 ธันวาคม 2464 ณ โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To be number one ณ โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564,05:36   อ่าน 440 ครั้ง