ภาพกิจกรรม
การประเมินครูที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2562
การประเมินครูที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้มีครูร่วมกันประเมินในครั้งนี้จำนวน 20 ท่าน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ห้องอัมพวันเธียเตอร์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2564,11:19   อ่าน 257 ครั้ง