ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน ตามโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด วันที่ 28 สิงหาคม 2562
กิจกรรมนี้จัดโดยห้องสมุดมีชีวิต ของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  โดยมีนักเรียนชั้นม.1/1 ม.1/2 ม.2/1 และม.2/2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องอัมพวันเธียร์เตอร์  โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,15:29   อ่าน 306 ครั้ง