ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีไทย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562
โครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีไทย โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กำหนดให้นักเรียน ห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 49 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนดนตรีไทย  ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรีไทย โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ ฐานการเรียนรู้ห้องเรียนดนตรีไทย โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,11:11   อ่าน 327 ครั้ง