ภาพกิจกรรม
โครงการปฏิบัติธรรม และครอบครัวอบอุ่น ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,09:31   อ่าน 220 ครั้ง