ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววนอุทยานปราณบุรี  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หว้ากอ และอุทยานวิทยาศาตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ในวันที่ 12-14 มกราคม 2562
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,09:39   อ่าน 3273 ครั้ง