ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด "หนังสือคือการเดินทาง สร้างสรรค์งานเขียน"
งานห้องสมุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊ค มาจัดกิจกรรม "หนังสือคือการเดินทาง สร้างสรรค์งานเขียน" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 คน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,11:04   อ่าน 451 ครั้ง