ภาพกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 13-15 ม.ค.2561
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และทัศนศึกษา
ค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   และ ทัศนศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ อำเภอหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,10:38   อ่าน 1437 ครั้ง