ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2 ตุลาคม 2560
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย คณะครู ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม(อบจ.สส.)เป็นผู้สนับสนุนทั้งนี้การจัดกิจกรรมมี วัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกถึงการรักษาและเห็นคุณค่าธรรมชาติในถิ่นกำเนิดของตน
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2560,08:43   อ่าน 1085 ครั้ง