ภาพกิจกรรม
งานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 กันยายน 2560
ในปีนี้โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย มีครูที่เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ  คุณครูนิยม  มาลากุล ณ อยุธยา  คุณครูอนงคนิตย์  แสงสวัสดิพงษ์ และคุณครูวรรดี  พิพรณ์พงษ์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,15:02   อ่าน 1505 ครั้ง