ภาพกิจกรรม
โครงการ "ค่ายรักษ์ภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 กลุ่มคุณครู กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ไดัจัด โครงการ"ค่ายรักษ์ภาษาไทย"ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ในวัตถุประสงค์ เพื่อนักเรียนรู้จักการใช้ภาษาไทยและเห็นคุณค่าทางด้านภาษาไทย
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,11:15   อ่าน 790 ครั้ง