ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิลาวัลย์ ศิริมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : wsiri109@gmail.com
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,17:29  อ่าน 808 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อครูผู้จัดทำได้โดยส่ง E-mail ถึง wsiri109@gmail.com เพราะเนื่องจากไฟล์ข้อมูลผลงานมีความจุเกิน เป็นข้อจำกัดของเว็บไซต์ของโรงเรียน จึงต้องใช้การส่ง E-mail แทนค่ะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB

โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,17:29   อ่าน 808 ครั้ง