ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนพมาศ เปฏะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : ืืืnoppamart22@gmail.com
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,08:45  อ่าน 521 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1007.4 KB

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,08:45   อ่าน 521 ครั้ง