เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
dad
โพสโดย
wsxasd
<p style="margin: 0.5em 0px; text-indent: 2.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
<b>กรุงเทพมหานคร</b> เป็น<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="เมืองหลวง">เมืองหลวง</a>และนครที่มีประชากรมากที่สุดของ<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="ประเทศไทย">ประเทศไทย</a> เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="การเงิน">การเงินการธนาคาร</a> การพาณิชย์ <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="การสื่อสาร">การสื่อสาร</a> และความเจริญของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปาก<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="แม่น้ำเจ้าพระยา">แม่น้ำเจ้าพระยา</a> มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ <a class="mw-redirect" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="ฝั่งพระนคร">ฝั่งพระนคร</a>และ<a class="mw-redirect" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="ฝั่งธนบุรี">ฝั่งธนบุรี</a> กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตร.กม. มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่า 6 ล้านคน ทำให้กรุงเทพมหานครจัดเป็น<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="เอกนคร">เอกนคร</a> (Primate City) มีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็น "เอกนครที่สุดในโลก" เพราะมีประชากรมากกว่านครที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ถึง 40 เท่า<sup class="reference" id="cite_ref-3" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-size: 11.2px;"><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3#cite_note-3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;">[3]</a></sup></p>
<p style="margin: 0.5em 0px; text-indent: 2.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มี<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="ตึกระฟ้า">ตึกระฟ้า</a>มากที่สุดเป็นอันดับที่ 11 ของโลกในปี พ.ศ. 2563<sup class="reference" id="cite_ref-4" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-size: 11.2px;"><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3#cite_note-4" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;">[4]</a></sup> มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายในหลายรูปแบบทั้งด้านศาสนา ด้านการจับจ่ายซื้อของ ศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือสถานบริการกลางคืน เช่น <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="พระบรมมหาราชวัง">พระบรมมหาราชวัง</a> <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="สยามสแควร์">สยามสแควร์</a> <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="ถนนข้าวสาร">ถนนข้าวสาร</a> ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมากมาย โดยในปี พ.ศ. 2562 <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="นิตยสาร">นิตยสาร</a><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="ฟอบส์">ฟอบส์</a> นิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินชื่อดังสัญชาติ<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="สหรัฐ">อเมริกา</a> ได้จัดอันดับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเป็นลำดับที่ 1 ของโลก โดยมีนักเดินทางเข้ามากว่า 22.78 ล้านคนและทำรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 2,003 ล้าน<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="ดอลลาร์สหรัฐ">ดอลลาร์สหรัฐ</a> มากเป็นลำดับที่ 3 ของโลกรองจาก <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%9A" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="ดูไบ">ดูไบ</a> และ <a class="mw-redirect" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="เมกกะ">เมกกะ</a> ตามลำดับ<sup class="reference" id="cite_ref-april11_5-0" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-size: 11.2px;"><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3#cite_note-april11-5" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;">[5]</a></sup></p>
<p style="margin: 0.5em 0px; text-indent: 2.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
กรุงเทพมหานครเป็น<a class="mw-redirect" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="เขตปกครองพิเศษ">เขตปกครองพิเศษ</a>ของ<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="ประเทศไทย">ประเทศไทย</a> มิได้มีสถานะเป็น<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="จังหวัด">จังหวัด</a> คำว่า "กรุงเทพมหานคร" นั้นยังใช้เรียก<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)">องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร</a>อีกด้วย กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง แต่ปัจจุบันผู้บริหารกรุงเทพมหานครมาจากการแต่งตั้ง</p>
<p style="margin: 0.5em 0px; text-indent: 2.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
ในสมัย<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="อาณาจักรอยุธยา">กรุงศรีอยุธยา</a> กรุงเทพมหานครยังเป็นเพียง<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="สถานีการค้า">สถานีการค้า</a>ขนาดเล็กอยู่ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมามีขนาดเพิ่มขึ้นและเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง 2 แห่งคือ <a class="mw-redirect" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="กรุงธนบุรี">กรุงธนบุรี</a> ในปี พ.ศ. 2311 และกรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. 2325 กรุงเทพมหานครเป็นหัวใจของการทำให้ประเทศสยามทันสมัยและเป็นเวทีกลางของการต่อสู้ทางการเมืองของประเทศตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 20 นครเติบโตอย่างรวดเร็วและปัจจุบันมีผลกระทบสำคัญต่อการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สื่อและสังคมสมัยใหม่ของไทย ในช่วงที่การลงทุนในเอเชียรุ่งเรือง ทำให้บรรษัทข้ามชาติจำนวนมากเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ภูมิภาคในกรุงเทพมหานคร ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นกำลังหลักทางการเงินและธุรกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งและสาธารณสุขระหว่างประเทศและกำลังเติบโตเป็นศูนย์กลางศิลปะ แฟชัน และการบันเทิงในภูมิภาค อย่างไรก็ดี การเติบโตอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครขาดการวางผังเมือง ทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ ถนนที่จำกัดและการใช้รถส่วนบุคคลอย่างกว้างขวางส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด</p>
โพสโดย : wsxasd
IP : 171.5.231.18
โพสเมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2564,11:40 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: