เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
แบตโน๊ตบุ๊คชาร์จไม่เข้า บริการดี ของแท้ tae0
โพสโดย
tae0
<strong data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">แบตโน๊ตบุ๊คชาร์จไม่เข้าเกิดจากอะไร?</strong><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">กรณีที่พบว่า </font><a class="bbc_link" data-original-attrs="{"data-original-href":"https://www.tae0.com/","style":"","target":"_blank"}" href="https://www.blogger.com/blog/post/edit/4452980497125220471/8173531993711174288#" style="border-bottom: 1px solid rgb(168, 182, 207); color: rgb(51, 68, 102); font-family: verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-decoration-line: none;"><strong>แบตเตอรี่</strong></a><font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;"> Nootbook ชาร์จ ไม่ เข้า จนกลายเป็นปัญหากวนใจ ประกันดันมาหมดพอดี จะส่งซ่อมก็กลัวงบจะบานปลาย ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เนื่องจากความกังวลที่ว่า การพกโน๊ตบุ๊คตัวเก่งไปทำงานนอกสถานที่นั้นทำไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไป ซึ่งก่อนที่คุณจะเริ่มแก้อาการ แบตโน๊ตบุ๊คอาจจะชาร์จไม่ได้ ด้วยตนเอง ต้องรู้ถึงสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง ไม่อยากให้ด่วนสรุปว่า Adapter หรือ Battery เสีย จนต้องเสียเงินซื้อใหม่เพราะการแก้ไขที่ไม่ตรงจุด</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<strong data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">ปลั๊กไฟที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน</strong><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">ถอดแบตเข้าออกโดยไม่จำเป็น ส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเสียหาย</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">ไม่เคยใช้แผ่นรองเพื่อระบายความร้อน หรือ เล่นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงจนเกิดการสะสมเป็นประจำ</font><br />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">อุปกรณ์ต่างๆ ชำรุด / หลวม / เสีย : ขั้วเสียบตัวโน๊ตบุ๊ค, ตัวชาร์จ, Adapter, สายไฟ ฯลฯ</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">แบต โน๊ตบุ๊ค เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน หลังจากซื้อประมาณ 2-3 ปี</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">แบตโน๊ตบุ๊คชาร์จไม่เข้าแก้ไขอย่างไร</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">วิธีแก้ไข แบตเตอรี่โน๊ตบุ๊คชาร์จไม่ติด เบื้องต้นอย่างง่าย ที่คุณสามารถเช็คและแก้ไขได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องส่งซ่อม แต่ถ้าลองทำทั้ง 8 ข้อแล้วและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เราแนะนำว่าให้หาเวลานำโน๊ตบุ๊คส่งศูนย์ซ่อมใกล้บ้าน หรือ ร้านซ่อมโน๊ตบุ๊คที่ไว้ใจได้โดยด่วน เพราะอาจเกิดจากปัญหาภายในด้านอื่นๆ ที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญในการซ่อม</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<strong data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">สาเหตุ กระแสไฟฟ้าไม่เสถียร</strong><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">วิธีแก้ปัญหา หาปลั๊กแผงไฟประเภทที่มีสวิทปิดเปิดการจ่ายกระแสไฟ (เพื่อความสะดวกสบายและดีกว่าดึงปลั๊กเข้าออกบ่อยๆ ) แนะนำว่าลองเปลี่ยนปลั๊กไฟใหม่ตัวใหม่ไปเลย หรือ นำโน๊ตบุ๊คไปเสียบที่อื่นดู เพราะบางทีแบตเตอรี่ notebook ชาร์จไม่เข้า เกิดจากปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<strong data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">สาเหตุ สายไฟชำรุด</strong><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">วิธีแก้ปัญหา เช็คดูว่าสายไฟยังปกติหรือไม่? ที่ แบ ต โน๊ ต บุ๊ค ชาร์จ ไม่ เข้า เพราะอาจเกิดจากการชำรุดของสาย ปลอกหุ้มขาด มีรอยแหว่ง หรือ เก่ามาก ดูให้ละเอียดจนตลอดของความยาวสาย ถ้าพบจุดใดจุดหนึ่งที่มีความผิดปกติ ได้เวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่ (ถ้าประกันครอบคลุมถึงตรงนี้ก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเคลมอันใหม่ได้เลย จะได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม)</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<strong data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">สาเหตุ ขั้วเสียบโน๊ตบุ๊คมีปัญหา</strong><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">วิธีแก้ปัญหา เช็คขั้วเสียบของโน๊ตบุ๊ค มีสนิม หรือ หลวมหรือไม่ ถ้าลองเสียบแล้วสามารถขยับไปมาได้ไม่แน่นหนา ให้ถอดปลั๊กออกก่อน แล้วทำความสะอาดสิ่งสกปรกด้วยไม้จิ้มฟัน รวมถึงเอาฝุ่นออกให้หมดด้วย</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<strong data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">สาเหตุที่แบตเตอรี่โน๊ตบุ๊คชาร์จไม่ติด</strong><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">วิธีแก้ปัญหา ปิดเครื่องถอดปลั๊ก แล้วถอดแบตที่อยู่ใต้โน๊ตบุ๊ค (เรื่องการถอดแบตอาจต้องอาศัยความชำนาญ) บางทีล็อคต้องไขด้วยเหรียญหรือมีสลักให้ยก เอาแบตออกมาวาง 10 วินาที จากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปแล้วเปิดอีกครั้ง (โน๊ตบุ๊คบางรุ่นก็ถอดแบตยาก ถ้าดูแล้วไม่น่าจะเปิดได้ง่ายๆ หรือ ไม่เคยทำ ก็รีสตาร์ทคอมแบบไม่ต้องถอดแบต) เสร็จแล้วเสียบปลั๊กอีกรอบ รอประมาณ 10 นาที ลองดูว่าวิธีนี้โอเคหรือไม่</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">*หมายเหตุ : เพื่อการถนอมเครื่องโน๊ตบุ๊คไม่ควรถอดแบตเข้าออกโดยไม่จำเป็น*</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<strong data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">สาเหตุ อุณหภูมิตัวเครื่องร้อนจัด</strong><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">วิธีแก้ปัญหา ถ้าจับเครื่องหรือแตะไปที่ตัวแบตแล้วรู้สึกว่ามีอุณหภูมิร้อนจัด ให้ทำการปิดเครื่อง ชัตดาวน์ รอจนเครื่องเย็นแล้วค่อยเปิดใหม่อีกครั้ง</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<strong data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">สาเหตุ ฝุ่นจับมากเป็นพิเศษ</strong><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">วิธีแก้ปัญหา ที่ แบตจะชาร์จไม่ได้นั้นส่วนหนึ่งมาจากการทำความสะอาดช่องระบายอากาศของคอม ที่ดีไม่พอ แนะนำว่าให้ใช้ออกซิเจนกระป๋องเป่าฝุ่นในช่องพัดลมระบายอากาศแบบเฉียงๆ เร็วๆ และไม่เป่าลมเข้าไปในช่องระบายอากาศตรงๆ ให้ทำมุมเฉียงๆ เพราะเดี๋ยวพัดลมอาจพังเพิ่มอีก 1 จุดได้</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<strong data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">สาเหตุ แบตเสื่อม หรือ สายไฟชำรุด</strong><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">วิธีแก้ปัญหา ถอดแบตแล้วเสียบปลั๊ก ถ้าเครื่องเปิดไม่ติดแสดงว่าต้องเปลี่ยนสายไฟ แต่ถ้าเครื่องติดแสดงว่าเป็นที่แบต หรือโน๊ตบุ๊คอาจมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อกับแบต แต่ถ้าแบตเสื่อมก็คงต้องเปลี่ยนใหม่เลย (วิธีนี้ถ้ายังไม่หมดประกันอย่าพยายามถอดแบตเองเพราะเดี๋ยวจะขาดประกันและทำให้อุปกรณ์ภายในเสียหายเพิ่มได้)</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<strong data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">สาเหตุ เกิดจากแบตเสื่อม</strong><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<font color="#091609" data-keep-original-tag="false" data-original-attrs="{"style":"","face":"verdana, Tahoma, sans-serif"}" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14px;">วิธีแก้ไข หากยังพบปัญหาอยู่อาจเป็นไปได้ว่าที่ แบตเตอรี่ Notebook ชาร์จ ไม่ เข้า สาเหตุมาจากแบตมีปัญหา ถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าจะซื้อแบตใหม่ควรซื้อของแท้ไปเลย สบายใจกว่า สบายใจเล่นได้ยาวๆ ซื้อได้โดยตรงจากแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องโน๊ตบุ๊ค เมื่อซ่อมแล้วการใช้งานก็จะได้กลับมาเป็นปกติ แต่ถ้ามีงบประมาณที่จำกัด ลองมองหาแบตเทียบเท่า หรือ ผู้ผลิตแบตยี่ห้อต่างๆ ที่มีจำหน่ายตามร้านคอมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ทั่วไปได้เลย</font><br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<br data-original-attrs="{"style":""}" style="color: rgb(9, 22, 9); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, "MS Sans Serif", Tahoma;" />
<a class="bbc_link" data-original-attrs="{"data-original-href":"https://www.tae0.com/category/2/battery-notebook-dell","style":"","target":"_blank"}" href="https://www.blogger.com/blog/post/edit/4452980497125220471/8173531993711174288#" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 68, 102); color: rgb(51, 68, 102); cursor: pointer; font-family: verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-decoration-line: none;"><img alt="" class="bbc_img" data-original-attrs="{"style":""}" src="https://ft.lnwfile.com/_/ft/_raw/ar/5k/5k.jpg" style="cursor: move; border: 0px; max-width: 100%;" /></a>
โพสโดย : tae0
IP : 180.183.226.142
โพสเมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2564,15:11 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: