เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ลักษณะทั่วไปของยางพารา
โพสโดย
biw
<p style="border: 0px; font-family: "Lucida Sans", "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);">
ใบยางพารา เป็นใบประกอบ มีใบย่อยจำนวน 3 ใบ ในหนึ่งก้าน แตกออกเป็นชั้น ๆ เรียกว่าฉัตร</p>
<p style="border: 0px; font-family: "Lucida Sans", "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);">
ต้นยางพารามีดอกลักษณะเป็นช่อ ซึ่งทั้งดอกตัวเมียและดอกตัวผู้จะอยู่ในช่อเดียวกัน ผสมพันธุ์แบบเปิด</p>
<p style="border: 0px; font-family: "Lucida Sans", "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);">
ผลยางมีลักษณะเป็นพูแต่ละพูจะมีเมล็ดอยู่ภายใน เมล็ดมีสีน้ำตาลลายขาวคล้ายเมล็ดละหุ่ง</p>
<p style="border: 0px; font-family: "Lucida Sans", "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);">
ส่วนสำคัญมากของต้นยางพาราที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ คือ น้ำยาง ซึ่งเป็นของเหลวสีขาวถึงขาวปนเหลือง ขุ่นข้น อยู่ในท่อน้ำยาง ซึ่งเรียงตัวกันอยู่ในส่วนที่เป็นเปลือกของต้นยาง</p>
<p style="border: 0px; font-family: "Lucida Sans", "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);">
 </p>
<p style="border: 0px; font-family: "Lucida Sans", "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);">
ในด้านการเพาะปลูก ต้นยางพาราเติบโตได้ดีในบริเวณพื้นที่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 10 องศาเหนือและใต้ของเส้นศูนย์สูตร ซึ่งเป็นพื้นที่ราบถึงลาดเอียงเล็กน้อย อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน 200 เมตร ลักษณะดินควรเป็นดินร่วน ระบายน้ำและอากาศดี น้ำไม่ท่วมขังมีความเป็นกรดเป็นด่าง 4.0-5.5 และไม่เป็นดินเค็ม ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,350 มิลลิเมตร/ปี และมีวันฝนตกไม่น้อยกว่า 120 วัน/ปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีไม่น้อยกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 24-27 องศาเซลเซียส</p>
<p style="border: 0px; font-family: "Lucida Sans", "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);">
 </p>
<p style="border: 0px; font-family: "Lucida Sans", "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);">
พันธุ์ส่งเสริม<br />
1. สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงมาก ผลผลิตเฉลี่ย (10 ปีกรีด) 477 กิโลกรัม/ไร่/ปี มีการเจริญเติบโตปานกลางทั้งในระยะก่อนเปิดกรีดและระหว่างกรีด แตกกิ่งมากทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง การแตกกิ่งไม่สมดุลย์พุ่มใบทึบ ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกลม ผลัดใบค่อนข้างช้า เปลือกเดิมและเปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง เหมาะสำหรับระบบกรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวันถ้ากรีดลึกเป็นบาดแผลถึงเนื้อไม้ เปลือกงอกใหม่เสียหายปานกลาง ต้านทานโรคเส้นดำและโรคเปลือกแห้งได้ดี ต้านทานโรคราสีชมพูและโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา, ออยเดียม และคอลเลคโทตริกัม ปานกลาง ข้อจำกัดของยางพันธุ์นี้ คือ ไม่ควรปลูกในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น และมีระดับน้ำใต้ดินสูง</p>
<div style="border: 0px; font-family: "Lucida Sans", "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);">
2. อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 (RRIM 600) เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ผลผลิตเฉลี่ย (13 ปีกรีด) 289 กิโลกรัม/ไร่/ปี มีการเจริญเติบโตปานกลางทั้งในระยะก่อนเปิดกรีดและระหว่างกรีด แตกกิ่งช้า กิ่งมีขนาดปานกลาง ทรงพุ่มเป็นรูปพัด เริ่มผลัดใบเร็วเปลือกเดิมบาง เปลือกงอกใหม่หนา เหมาะสำหรับระบบกรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวัน ถ้ากรีดลึกเป็นบาดแผลถึงเนื้อไม้เปลือกงอกใหม่จะเสียหายรุนแรง ต้านทานโรคเปลือกแห้งได้ดี แต่ไม่ต้านทานโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา โรคเส้นดำและโรคราสีชมพู จึงไม่ควรปลูกยางพันธุ์นี้ในพื้นที่เขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก และบริเวณชายแดนของภาคตะวันออกของประเทศไทย</div>
<p style="border: 0px; font-family: "Lucida Sans", "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);">
 </p>
โพสโดย : biw
IP : 1.20.137.4
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2563,15:11 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: