เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
นิสัย12ข้อที่คนประสบความสำเร็จ
โพสโดย
มิ้นท์
<h2 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 30px 0px 20px; font-size: 25px; line-height: 38px;">
นิสัย 12 ข้อ ที่คนประสบความสำเร็จมักจะมีเหมือนกัน</h2>
<h3 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 27px 0px 17px; font-size: 21px; line-height: 30px;">
1. พวกเขาใจเย็น </h3>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
คนเหล่านี้มีความใจเย็นเพราะจะคอยสังเกตและรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองตลอดเวลา และจะใช้ความสามารถนี้ในการฝึกควบคุมตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่เป็นใจขึ้น พวกเขาจะพยายามสงบนิ่ง สิ่งที่คนเหล่านี้เข้าใจคือ ไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม เดี๋ยวสถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เหมือนที่ฝรั่งชอบพูดว่า เดี๋ยวมันจะผ่านไป (This too shall pass) สิ่งที่พวกเขาทำได้คือปรับตัว พยายามเข้าใจมัน และพยายามควบคุมตัวเองให้ได้</p>
<h3 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 27px 0px 17px; font-size: 21px; line-height: 30px;">
2. พวกเขามีความกระหายอยากเรียนรู้ตลอดเวลา </h3>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
พวกเขาพยายามพัฒนาศักยภาพของตัวเองในทุกทาง ยินดีที่จะถามคำถามโดยไม่กลัวว่าจะทำให้พวกเขาดูไม่ฉลาดหรือเปล่า พวกเขาจะแสวงหาความรู้จากการอ่านและการเรียนตลอดเวลา พวกเขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ว่าการเปลี่ยนจะนำมาซึ่งการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เสมอ</p>
<h3 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 27px 0px 17px; font-size: 21px; line-height: 30px;">
3. พวกเขาคิดตรึกตรองอย่างดีเวลาจะทำอะไร </h3>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจะมีการคิดอะไรอย่างเป็นระบบ มีการหาข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง และใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ แม้ดูเหมือนว่าคนเหล่านี้จะอาศัย “กึ๋น” ในการตัดสินใจเยอะ แต่จากข้อมูลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้วคนเหล่านี้มีระบบการคิดที่เป็นตรรกะและเป็นระบบ (systematic) มาก </p>
<h3 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 27px 0px 17px; font-size: 21px; line-height: 30px;">
4. พวกเขาจะพูดและแสดงออกด้วยความมั่นใจเสมอ </h3>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจะไม่ค่อยพูดคำว่า “ไม่แน่ใจ” “ไม่ชัวร์” ให้ได้ยินบ่อยๆ แต่พวกเขาจะพูดด้วยความแน่วแน่ เพราะพวกเขารู้ว่าคนไม่อยากฟังคนที่พูดอะไรที่ไม่มั่นใจ เอาแน่เอานอนไม่ได้ คนที่ประสบความสำเร็จต้องมีลักษณะของความเป็นผู้นำ และผู้นำต้องมั่นใจที่จะตัดสินใจแม้บางทีมันอาจจะผิดบ้างก็ตาม </p>
<h3 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 27px 0px 17px; font-size: 21px; line-height: 30px;">
5. พวกเขาใช้ภาษากายและโทนเสียงในเชิงบวก </h3>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
คนที่ประสบความสำเร็จมากๆ นั้นไม่ได้สนใจเพียงแค่คำพูดเท่านั้น แต่ยังสนใจโทนเสียง วิธีการพูด และการแสดงออกของภาษากาย เช่น การมองตาคู่สนทนา พยักหน้าเมื่อเห็นด้วย ฯลฯ ท่าทางการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อความรู้สึกของผู้ฟัง เหมือนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอ (presentation) มักสอนกันเสมอว่า <strong style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-regular-webfont;">วิธีการ (how) นำเสนอนั้น บางครั้งสำคัญกว่าเรื่องที่จะนำเสนอ (what) เสียอีก</strong> มันมีคำพูดของ มายา แองเจโล (Maya Angelou) อันนึงที่บอกว่า</p>
<div class="su-quote su-quote-style-default su-quote-has-cite quote-text" style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; line-height: 31px; position: relative; margin-bottom: 1.5em; padding: 0.5em 3em; font-style: italic; font-family: sarabun-light-webfont;">
<div class="su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim" style="box-sizing: border-box;">
ในท้ายที่สุดแล้ว ผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณทำ แต่พวกเขาจะจดจำสิ่งที่คุณทำให้เขารู้สึก<span class="su-quote-cite" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; display: block; text-align: right; font-style: normal;">มายา แองเจโล</span></div>
</div>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
ผมว่ามันโคตรจริง</p>
<h3 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 27px 0px 17px; font-size: 21px; line-height: 30px;">
6. พวกเขาสร้างความประทับใจแรกพบ (first impression) ที่ดีเสมอ</h3>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
งานวิจัยจากหลายสำนัก (และจากสามัญสำนึกของเราด้วย) บอกว่า คนมักจะตัดสินอีกฝ่ายจากเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากเจอหน้ากันครั้งแรก และจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ของการคุยกันทั้งหมดเพื่อหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดในเสี้ยววินาทีนั้นเกี่ยวกับคู่สนทนาของตัวเอง นี่เป็นความจริงที่โหดร้ายครับ แต่มันก็คือความจริง</p>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
คนที่ประสบความสำเร็จอยากสูงรู้ความจริงอันน่ากลัวนี้ พวกเขาจึงมีสติและตั้งใจในการสร้างความประทับใจแรกที่ดีตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น การไหว้ หรือ รับไหว้ที่ดูตั้งใจ ไม่ทำแบบขอไปที ถ้าเป็นการเจอกับชาวตะวันตก การจับมือทักทายกันจะจับมืออย่างแข็งแรงมั่นคง ไม่ทำแบบเหยาะแยะ รวมไปถึงการแต่งกายและกริยามารยาทที่เข้ากับกาลเทศะและสถานที่เสมอ อันนี้รวมไปถึงการส่งอีเมลที่ถูกกาละเทศะ หรือการตั้งใจทำจดหมายสมัครงาน (resume) ที่ดูมืออาชีพมากๆด้วย</p>
<h3 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 27px 0px 17px; font-size: 21px; line-height: 30px;">
7. พวกเขาจะหาชัยชนะเล็กๆ ให้ตัวเอง </h3>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
คนที่ประสบความสำเร็จชอบแข่งขันกับตัวเอง และชื่นชมกับชัยชนะแม้เป็นชัยชนะเพียงเล็กๆน้อยๆ ชัยชนะเล็กน้อยนี่เองสร้างตัวรับแอนโดรเจน (Androgen Receptors) ให้กับสมองส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรางวัลและแรงจูงใจ การเพิ่มตัวรับแอนโดรเจนส่งผลต่อเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ซึ่งจะไปเพิ่มความมั่นใจและความอยากที่จะรับมือกับความท้าทายในอนาคตต่อไป เมื่อเราได้รับชัยชนะเล็กต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ความมั่นใจที่ว่านี้อาจจะอยู่ต่อได้เป็นเดือนๆ เลยทีเดียว ชัยชนะเล็กๆ เหล่านี้บางทีเป็นเรื่องที่เล็กมาก เช่น การตื่นเช้าเพื่อไปออกกำลังกายติดต่อกันให้ได้สองสัปดาห์ติดต่อกัน ก็สามารถจะทำให้เกิดผลนี้ได้แล้ว</p>
<h3 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 27px 0px 17px; font-size: 21px; line-height: 30px;">
8. พวกเขาเข้าใจความกลัวและเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการมัน</h3>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
พวกเขาเข้าใจว่าความกลัวนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าจินตนาการที่เราสร้างไปเอง หรือที่ฝรั่งชอบพูดกันว่าสิ่งเดียวที่ควรกลัวก็คือความกลัวนั่นแหละ (The only thing to fear is fear itself)</p>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
ความกลัวเป็นทางเลือก เป็นจินตนาการ แต่ความอันตรายเป็นของจริง คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจะสามารถแยกของสองอย่างนี้ออกจากกันได้เป็นอย่างดี </p>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
คนที่ประสบความสำเร็จจึงไม่ยอมให้ความกลัวเข้ามาครอบงำพวกเขา แต่จะทำยังไงก็ได้ให้สามารถก้าวข้ามความกลัวเหล่านั้นไปได้ จริงๆ แล้วหลายคนเสพติดความสุขที่ได้จากการก้าวข้ามความกลัวของตัวเองด้วยซ้ำไป</p>
<h3 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 27px 0px 17px; font-size: 21px; line-height: 30px;">
9. พวกเขามีความหนักแน่น อ่อนโยน และเข้าถึงได้ง่าย</h3>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
ถ้าคุณเคยเจอคนที่ประสบความสำเร็จมากๆ คุณจะเข้าใจคำนี้เป็นอย่างดี คนที่ประสบความสำเร็จจะดูไม่หยิ่ง น่ารัก ไม่ถือตัว เข้าถึงง่าย อ่อนโยน แต่ในขณะเดียวกันก็ดูมีความหนักแน่น แข็งแกร่ง พูดง่ายๆ คืออ่อนโยนแต่เข้มแข็งนั่นเอง คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้พวกเขาเข้าถึงง่ายและมีบุคลิกที่คนส่วนใหญ่นิยมชมชอบ ทำให้พวกเขามีโอกาสประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนั่นเอง </p>
<h3 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 27px 0px 17px; font-size: 21px; line-height: 30px;">
10. พวกเขาส่วนใหญ่ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม </h3>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
คนเหล่านี้เชื่อว่าความซื่อสัตย์ แม้อาจจะทำให้ชีวิตเขาลำบากหน่อยในช่วงแรกๆ อาจจะทำให้รวยช้าหน่อย แต่ในระยะยาวแล้วชีวิตพวกเขาจะดีกว่าหากเขายึดถือความซื่อสัตย์และคุณธรรมเหล่านี้ เพราะความไม่ซื่อสัตย์และการโกหกหลอกลวงจะตามกลับมาหลอกหลอนพวกเขาอย่างเจ็บแสบที่สุดในภายหลัง </p>
<h3 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 27px 0px 17px; font-size: 21px; line-height: 30px;">
11. พวกเขามีความกตัญญู</h3>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
คนเหล่านี้รู้ว่าความสำเร็จของพวกเขานั้นนอกจากจะมาจากความหลงใหล​ (passion), ความอดทน, และความพยายามอย่างหนักของตัวเองแล้ว คนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนฝูง คู่ค้า ลูกค้า ที่ปรึกษา ฯลฯ ต่างก็มีส่วนในความสำเร็จนี้เช่นกัน และไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คนเหล่านี้เป็น “ผู้มีพระคุณ” กับเขา</p>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
คนที่ประสบความสำเร็จจะมีความกตัญญูกับผู้มีพระคุณเหล่านี้ และจะหาทางตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อเสมอ</p>
<h3 style="box-sizing: border-box; font-family: kanit-regular-webfont; color: rgb(17, 17, 17); font-weight: 400; margin: 27px 0px 17px; font-size: 21px; line-height: 30px;">
12. แม้พวกเขาทะเยอทะยานแต่ก็ขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่ </h3>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: sarabun-light-webfont; font-size: 16px; line-height: 26px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; word-wrap: break-word;">
ความสามารถในการพอใจและขอบคุณกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั้น ทำให้เมื่อพวกเขาพบกับสิ่งแย่ๆ ในชีวิต พวกเขาจะยังมีพลังบวกเพื่อบอกกับตัวเองว่าดีแค่ไหนแล้วที่ยังมีของที่ตัวเองมีอยู่ ทำให้พวกเขามีแรงที่จะพาตัวเองลุกขึ้นและเดินหน้าสู้กับปัญหาต่อไปได้ จะสังเกตได้ว่าคนเหล่านี้จะไม่เศร้ากับเรื่องอะไรนานๆ เพราะเขาจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขายังมีอยู่มากๆ </p>
<div>
 </div>
โพสโดย : มิ้นท์
IP : 1.20.137.4
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2563,15:10 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: