เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
สารานุกรม
โพสโดย
ไนท์
<div>
<span style="font-family: tahoma; font-size: 16px; font-weight: 700;">๑. ความเป็นมา การจัดทำหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้</span><br />
<span style="font-family: tahoma; font-size: 16px;">สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ที่ปรึกษาโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ราคาไม่แพง เพิ่มขึ้นจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีหนังสือที่เป็นแหล่งค้นความรู้ แพร่หลายในหมู่เยาวชนให้มากยิ่งขึ้น</span><br />
<br />
<span style="font-family: tahoma; font-size: 16px; font-weight: 700;">๒. แนวทางการจัดทำหนังสือ</span><br />
<span style="font-family: tahoma; font-size: 16px;">๒.๑ เป็นหนังสือขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก หนาประมาณ ๒๐๐ หน้า ภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม และให้มีราคาย่อมเยาที่เด็กจะซื้อได้</span><br />
<br />
<span style="font-family: tahoma; font-size: 16px;">๒.๒ เนื้อหาบรรจุเล่มละ ๓ เรื่อง โดยคัดเลือกเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ เล่มใหญ่ และเนื้อเรื่องสอดคล้องกันทั้ง ๓ เรื่อง เรียบเรียงใหม่ ให้มีสำนวนเดียว ให้อ่านง่าย เหมาะแก่เยาวชนอายุระหว่าง ๑๐ - ๑๕ ปี หรือนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น</span><br />
<br />
<span style="font-family: tahoma; font-size: 16px;">๒.๓ จัดทำปีละ ๓ เล่ม เล่มแรกออกเดือนพฤษภาคม เล่มที่สองเดือนกันยายน และเล่มที่สามออกเดือนธันวาคมของทุกปี</span><br />
<br />
<span style="font-family: tahoma; font-size: 16px;">๒.๔ ใช้ชื่อหนังสือว่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้</span></div>
<div>
 </div>
โพสโดย : ไนท์
IP : 1.20.137.4
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2563,15:08 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: