เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
5เทคนิคการค้าขายให้รวยเหมือนคนจีน
โพสโดย
มิ้นท์
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(86, 100, 111); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px;">
<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 255);">1. ความขยันอดทน</span></strong></p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(86, 100, 111); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px;">
คนจีนมักจะสอนลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นว่าให้มีความขยัน อดทน ในการประกอบกิจการต่าง ๆ เพราะความขยันและอดทนจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ ถึงแม้อาจจะช้าแต่ผลของความสำเร็จนั้นจะยั่งยืน การดำเนินชีวิตในการค้าขายของคนจีนจึงต้องใช้ความมุมานะเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ถึงผลสำเร็จ การค้าขายของคนจีนมักอยู่ในรูปแบบที่ดำเนินกิจการในรูปแบบของตนเอง ควบคุมและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถและไม่ย่อท้อ กฎทองดังกล่าวคงเป็นข้อแรกที่สำคัญในการประกอบกิจการของคนจีน</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(86, 100, 111); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px;">
<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 255);">2. ความนอบน้อม</span></strong></p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(86, 100, 111); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px;">
เป็นสิ่งหนึ่งที่ติดตัว เป็นเอกลักษณ์ อุปนิสัยใจคอของคนจีนที่สงต่อสู่ลูกหลาน ให้มีความนอบน้อมถ่อมตนในการค้าขาย ไม่เพียงแต่กับผู้ที่อาวุโสกว่าเพียงเท่านั้น กับคนอายุน้อยก็เช่นเดียวกัน และสิ่งหนึ่งที่สื่อให้เห็นถึงความนอบน้อมของคนจีนนั้น นั่นก็คือ การเคารพและบูชาต่อเทพเจ้า และนำคุณธรรมของเทพเจ้ามายึดถือและปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็น เทพเจ้ากวนอู (เทพแห่งความซื่อสัตย์) , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้าแห่งความเมตตา ความนอบน้อมและศรัทธาในเทพเจ้าที่ยึดถือปฏิบัตินั้น ทำให้ชาวจีนมีขวัญกำลังใจในการทำงานและมีคุณธรรม</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(86, 100, 111); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px;">
 </p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(86, 100, 111); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px;">
<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 255);">3. ความประหยัด อดออม</span></strong></p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(86, 100, 111); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px;">
เมื่อลงทุนหรือประกอบกิจการสิ่งใด หากประสบความสำเร็จและได้ผลกำไรจากการประกอบกิจการแล้วนั้น ก็ควรประหยัด อดออม เพราะเงินทองที่หามาได้ด้วยความยากลำบาก หากไม่ประหยัด อดออม เงินทองเหล่านั้นก็หมดไป ไม่ว่าจะทำสิ่งใดคนจีนจึงเน้นการประหยัด อดออม และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย การค้าขายของคนจีนจึงเน้นไปในการซื้อขายด้วยเงินสด มากกว่าการใช้สินเชื่อ เครดิต และนิยมซื้อของด้วยเงินสดมากกว่าจะก่อให้เกิดหนี้สูญ เพราะการค้าขายด้วยเงินสดจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวจีนประเมินรายจ่ายของตน และต้องขยัน อดทน ประหยัด เพื่อให้ได้มา</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(86, 100, 111); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px;">
<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 255);">4. ขยับขยายการลงทุน</span></strong></p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(86, 100, 111); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px;">
เมื่อการลงทุนประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วนั้น นอกเหนือไปจากการประหยัด อดออม คนจีนก็เน้นไปในเรื่องการกระจายการลงทุน ที่ขยับขยายธุรกิจที่มีอยู่ออกไปในรูปแบบต่าง ๆ อาจจะขยายสาขา หรือ สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพูนรายได้ของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการขยับขยายกิจการและการลงทุนนั้น จะเน้นทำทีละน้อย ๆ ค่อย ๆ ขยาย จะไม่เน้นการขยายใหญ่ หรือการต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่หมดไปกับการลงทุน เพราะอาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้</p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(86, 100, 111); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px;">
 </p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(86, 100, 111); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px;">
<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 255);">5. ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว</span></strong></p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(86, 100, 111); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px;">
สิ่งหนึ่งในการประกอบธุรกิจ หรือ<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">การค้าขาย</strong> นั่นก็คือ ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ หากคิดได้แล้วนั้นควรลงมือทำอย่างรวดเร็วที่สุด จนบางครั้งใครหลายคนอาจจะมองว่า คนจีนคือกลุ่มคนที่เป็นนักฉวยโอกาสและผลประโยชน์มากที่สุด แต่หากมองในอีกมุมหนึ่งนั้น การลงมือทำอย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะคนจีนมักมองว่า โอกาสเป็นสิ่งที่เข้ามา อยู่ที่ว่าใครจะมองหาช่องทางในการใช้โอกาสนั้นได้มากที่สุดนั่นเอง</p>
โพสโดย : มิ้นท์
IP : 1.20.137.4
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2563,15:06 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: