เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การบำรุงรักษาพืชผักสวนครัว
โพสโดย
biw
       <b style="color: rgb(245, 226, 238); font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium; font-family: "Cordia New", sans-serif; line-height: 18.4px; background-color: transparent;"> การบำรุงรักษาพืชผักสวนครัวอย่างสม่ำเสมอ</span><span style="font-size: medium; font-family: "Cordia New", sans-serif; line-height: 18.4px; background-color: transparent;">  </span><span style="font-size: medium; font-family: "Cordia New", sans-serif; line-height: 18.4px; background-color: transparent;">จะทำให้พืชที่ปลูกไว้เจริญเติบโตและงอกงามได้ดี</span><span style="font-size: medium; font-family: "Cordia New", sans-serif; line-height: 18.4px; background-color: transparent;">  </span><span style="font-size: medium; font-family: "Cordia New", sans-serif; line-height: 18.4px; background-color: transparent;">โดยมีหลักปฏิบัติ</span><span style="font-size: medium; font-family: "Cordia New", sans-serif; line-height: 18.4px; background-color: transparent;">  ดังนี้</span></b>
<p style="color: rgb(245, 226, 238); font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(79, 44, 61); margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<b><span style="font-size: medium; line-height: 18.4px; background-color: transparent;">        1.</span><span lang="TH" style="font-size: medium; line-height: 18.4px; font-family: "Cordia New", sans-serif; background-color: transparent;">การรดน้ำควรรดน้ำในตอนเช้าและตอนเย็นโดยค่อย ๆ รดน้ำให้ชุ่มชื้นแต่อย่าให้แฉะจนเกินไปเพราะจะทำให้รากเน่าได้</span></b></p>
<p style="color: rgb(245, 226, 238); font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(79, 44, 61); margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<b><span style="font-size: medium; line-height: 18.4px; background-color: transparent;">        2.</span><span lang="TH" style="font-size: medium; line-height: 18.4px; font-family: "Cordia New", sans-serif; background-color: transparent;">การพรวนดินควรพรวนดินทุก ๆ </span><span style="font-size: medium; line-height: 18.4px; background-color: transparent;">7-10</span><span lang="TH" style="font-size: medium; line-height: 18.4px; font-family: "Cordia New", sans-serif; background-color: transparent;"> วัน โดยพรวนให้ทั่วทั้งแปลงและพรวนให้ลึกพอสมควรแต่ควรระวังอย่าให้ถูกรากเพราะอาจทำให้รากขาดได้</span></b></p>
<p style="color: rgb(245, 226, 238); font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(79, 44, 61); margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<b><span style="font-size: medium; line-height: 18.4px; background-color: transparent;">        3.  </span><span lang="TH" style="font-size: medium; line-height: 18.4px; font-family: "Cordia New", sans-serif; background-color: transparent;">การใส่ปุ๋ยควรเลือกใส่ปุ่ยให้เหมาะกับพืชโดยโรยให้ทั่วแปลงปลูกในปริมาณที่พอเหมาะแล้วรดน้ำให้ชุ่มหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วทุกครั้ง</span></b></p>
<p style="color: rgb(245, 226, 238); font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(79, 44, 61); margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<b><span style="font-size: medium; line-height: 18.4px; background-color: transparent;">        4.  </span><span lang="TH" style="font-size: medium; line-height: 18.4px; font-family: "Cordia New", sans-serif; background-color: transparent;">การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชขณะพรวนดินควรถอนหรือเก็บวัชพืชออกให้หมดและควราดายหญ้าในแปลงปลูกอยู่เสมอถ้ามีแมลงศัตรูพืชต้องเก็บทิ้งหรือใช้ยากำจัดศัตรูพืชฉีดป้องกันประมาณสัปดาห์ละ </span><span style="font-size: medium; line-height: 18.4px; background-color: transparent;">1 </span><span lang="TH" style="font-size: medium; line-height: 18.4px; font-family: "Cordia New", sans-serif; background-color: transparent;">ครั้ง</span></b></p>
โพสโดย : biw
IP : 1.20.137.4
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2563,15:05 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: