ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 261) 23 พ.ค. 60
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ร่วมแปรอักษรภาพ เนื่องในวันสตมวาร ๑๐๐ วัน สวรรคต ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ (อ่าน 367) 23 ม.ค. 60
นักเรียนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยร่วมแปรอักษรแสดงความอาลัย ข่าวช่องเวิร์คพอยท์ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 401) 03 ธ.ค. 59
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย แปรอักษรถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 351) 03 ธ.ค. 59
พสกนิกรชาวสมุทรสงคราม ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยทีมงานโสตฯ อพ.ว. (อ่าน 391) 09 พ.ย. 59
ชาว อพ.ว. ร่วมแปรอักษรเพื่อในหลวง วันที่ 27 ตุลาคม 2559 (อ่าน 514) 28 ต.ค. 59
งานเกษียณอายุราชการคุณครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2559 (งานเช้า) (อ่าน 542) 20 ก.ย. 59
ผักปลอดสารพิษและการเลี้ยงไส้เดือน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม (อ่าน 505) 22 ส.ค. 59
Best Practice อัมพวันวิทยาลัย (อ่าน 442) 22 ส.ค. 59
วันวิทยาศาสตร์ ปี 2559 (อ่าน 418) 19 ส.ค. 59
วีดิโอแนะนำโรงเรียน ปี 2559 (อ่าน 472) 01 ส.ค. 59
การออกเสียงประชามติ 2559 (อ่าน 289) 27 ก.ค. 59
ขบวนพาเหรด โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม การแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1126) 02 ก.พ. 59
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม (อ่าน 776) 06 ม.ค. 59
ห้องสมุดมีชีวิต และโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย (อ่าน 1882) 04 พ.ย. 57
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training (อ่าน 1095) 08 ต.ค. 57
วีดิโอแนะนำโรงเรียน (อ่าน 2127) 04 ก.พ. 57
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการคุมสอบ O-net (อ่าน 1394) 04 ก.พ. 57